Đăng Nhập
Tên của người lập ra nhà Hán?.
A. Tần Thủy Hoàng
B. Gia Cát Lượng
C. Lưu Bang
D. Lã Bất Vi
Mê Linh, kinh đô thời Trưng Vương, nay thuộc tỉnh nào?
A. Đà Nẵng
B. Thừa Thiên Huế
C. Vĩnh Phúc
D. Phú Thọ
Hai quốc gia nào có đường biên giới chung dài nhất?
A. Nga - Trung Quốc
B. Pháp - Đức
C. Achentina - Brazil
D. Mỹ - Canada
Vào thế chiến thứ 2, tượng Oscar được làm bằng gì?
A. Thạch cao
B. Vang
C. Thủy tinh
D. Đồng
Tuyến đường sắt đầu tiên được xây dựng ở nước nào?
A. Anh
B. Tây Ban Nha
C. Pháp
D. Nga

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: