Đăng Nhập
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?
A. Bình Thuận
B. Đồng Nai
C. Bình Dương
D. Tp. Hồ Chí Minh
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với thành phố Hồ Chí Minh?
A. Đồng Nai
B. Tiền Giang
C. Bình Dương
D. Long An
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Long An?
A. Đồng Tháp
B. An Giang
C. Tây Ninh
D. Tiền Giang
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Tiền Giang?
A. Long An
B. Đồng Tháp
C. An Giang
D. Bến Tre
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Đồng Tháp?
A. Long An
B. Tiền Giang
C. Bến Tre
D. An Giang

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: