Đăng Nhập




Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ mấy?
A. VI trước công nguyên
B. Đầu Công Nguyên
C. Thế kỷ thứ II
D. Thế kỷ VI
Bạn có biết giếng nước lớn nhất Việt Nam ở đâu?
A. Ninh Bình
B. Hà Nội
C. Bình Dương
D. Hà Tây
Chùa Bái Đính, Ninh Bình với giếng nước lớn nhất Việt Nam
Trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử nước ta là ai?
A. Nguyễn Đăng Đạo
B. Trần Tất Văn
C. Trịnh Tuệ
D. Trạng Quỳnh
Vị trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử thi cử Việt Nam?
A. Lê Văn Thịnh
B. Nguyễn Hiền
C. Vũ Tuấn Chiêu
D. Nguyễn Kì
Nguyễn Hiền (1234 - 1255) đỗ trạng nguyên khi 12 tuổi. Ông là người làng Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường[1] (nay là xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).
Thuật ngữ nào đã giải quyết vấn đề lượng thực, thực phẩm cho thế giới vào những năm 1940 ?
A. Công cụ lao động mới
B. Phát minh sinh học
C. Cách mạng đỏ
D. Cách mạng xanh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122406
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: