Đăng Nhập
Đâu là câu nói rằng người đàn bà chua ngoa, ghê gớm?
A. Đánh bạc khát nước
B. Đánh chó chửi mèo
C. Danh đá cá cày
D. Đánh đông dẹp bắc
Có câu "làm đĩ chín phương, phải để một phương ..." làm gì?
A. Làm con
B. Làm mẹ
C. Lấy vợ
D. Lấy chồng
Có câu "làm đĩ không đủ tiền ..." làm gì?
A. Nuôi con
B. Mua gạo
C. Phấn sáp
D. Lấy chồng
Đâu là một nông cụ dùng để gặt hái, cắt cỏ?
A. A
B. C
C. L
D. D
A: là một nông cụ hai lưởi cắt tra vào cán dài, để cắt rạ ruông chiêm, cắt cỏ
Có câu "Đất có thổ công, sông có ..." thứ gì?
A. Thuồng luồng
B. Hà mã
C. Hà bá
D. Hải mã

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: