Đăng Nhập
Đâu không phải là tên một bức tranh thuộc dòng dân gian Đông Hồ?
A. Ngủ hổ
B. Đánh ghen
C. Hứng dừa
D. Chăn trâu, thổi sáo
Ngủ Hổ là bức tranh thờ thuộc dòng tranh dân gian Hàng Trống
Bài hát "Lên Đàng" của nhạc sĩ nào sáng tác?
A. Phạm Tuyên
B. Trần Bình
C. Lưu Hữu Phước
D. Phạm Tiến Duật
Bài hát "Lên Đàng" do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ chống thực dâm pháp xâm lược (từ trước 1945 đến năm 1954).
Abraham Lincoln là tổng thống thứ bao nhiêu của Hoa Kỳ?
A. 14
B. 15
C. 16
D. 17
Abraham Lincoln (12 tháng 2 năm 1809 – 15 tháng 4 năm 1865)là vị Tổng thống thứ 16 trong lịch sử Hoa Kỳ, tại nhiệm từ năm 1861 đến 1865.
Từ nào còn thiếu trong câu sau "xa nhau xa bóng xa hình. Nhưng không xa được ... cho nhau"
A. Tấm tình
B. Tấm lòng
C. Bóng hình
D. Tâm tình
tấm tình: tình cảm dành cho nhau.
Căn bậc 2 của 9 bằng mấy?
A. 1
B. 3
C. 4,5
D. 0

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: