Đăng Nhập
"Trạng Chiếu" thời nhà lê có họ tên thật là gì?
A. Phạm Đôn Lễ
B. Lê Nại
C. Nguyễn Giản Thanh
D. Trần Cố
Mô tả mặt trăng: "Mùng một lưỡi trai/Mùng hai lá lúa/ Mồng ba..." Mùng năm là gì?
A. câu liêm
B. liềm giật
C. trăng nấu
D. thật trăng
Mùng một lưỡi traiMùng hai lá lúaMùng ba câu liêmMùng bốn lưỡi liềmMùng năm liềm giậtMùng sáu thật trăngMười rằm trăng náuMười sáu trăng treoMười bảy sảy giường chiếuMười tám rấm trấuMười chín đụn địnHai mươi giấc tốtHăm mốt nửa đêmHăm hai gà gáy
Có câu "Mùng một lưỡi trai/Mùng hai lá lúa/ Mùng ba... là gì?
A. Lưỡi liềm
B. Liềm giật
C. Câu liêm
D. Thật trăng
Theo câu ca dao "Mùng một lưỡi trai/Mùng hai lá lúa/..." 20 âm lịch trăng mọc vào lúc nào?
A. Gà gáy
B. Chim kêu
C. Giấc tốt
D. Rấm trấu
Mười rằm trăng náuMười sáu trăng treoMười bảy sảy giường chiếuMười tám rấm trấuMười chín đụn địnHai mươi giấc tốtHăm mốt nửa đêmHăm hai gà gáyHăm ba chim kêuHăm bốn vượn hú
Tỉnh Hà Bắc cũ được tách thành 2 tỉnh nào sau đây?
A. Hưng Yên, Hải Dương
B. Bắc Ninh, Bắc Giang
C. Bắc Ninh, Hải Dương
D. Bắc Giang, Lạng Sơn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: