Đăng Nhập
Từ nào viết đúng chính tả ?
A. Xạch xẽ
B. Xạch sẽ
C. Sạch sẽ
D. Sạch xẽ
Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm nào?
A. 1998
B. 1999
C. 2001
D. 2010
Trong các loài chim dưới đây, thức ăn của loài nào chủ yếu là thực vật(hạt)?
A. Họa mi
B. Sơn ca
C. Khướu
D. Chích Chòe
Tranh dân gian hàng trống được thực hiện theo phương thức nào?
A. In
B. vẽ
C. thêu
D. vừa in vừa vẽ
Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Cu Ba bắt đầu từ năm nào?
A. Năm 1950
B. Năm 1953
C. Năm 1955
D. Năm 1959
26/7/1953

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: