Đăng Nhập
Sau khi thụ phấn, noãn biến đổi thành gì?
A. Hoa
B. Quả
C. Hạt
D. Nhụy
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người anh hùng nào đã lấy thân mình để cứu pháo?
A. Phan Đình giót
B. Tô Vĩnh Diện
C. Hà Huy Tráng
D. Nguyễn Viết Xuân
Hiện tượng biến đổi ở một hoặc vài cặp nhiễm sắc thể là loại đột biến gì?
A. Đột biến đa bội
B. Đột biến dị bội
C. Đột biến nhiễm sắc thể
D. Đột biến tam bội
Sắt thể hiện hoá trị mấy khi tham gia phản ứng với Acid Nitric đặc?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Vĩ tuyến 17 chạy ngang qua địa phận tỉnh nào của nước ta?
A. Thanh Hóa
B. Nghệ An
C. Quảng Trị
D. Thừa Thiên Huế

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: