Đăng Nhập
Nhạc cụ dân tộc nào sau đây không xuất hiện trong bộ tranh tứ bình dân gian "Tố Nữ"?
A. Đàn tì bà
B. Đàn nguyệt
C. Xênh phách
D. Sáo
Nhạc cụ dân tộc nào sau đây không xuất hiện trong bộ tranh tứ bình dân gian "Tố Nữ"?
A. Đàn tì bà
B. Đàn nguyệt
C. Xênh phách
D. Sáo
Bài hát thiếu nhi nào là một sáng tác của nhạc sĩ "Bùi Đình Thảo"?
A. Em như chim bồ câu trắng
B. Em đi trong tươi xanh
C. Em đi giửa biển vàng
D. Em làm kế hoạch nhỏ
Đồng Bolivar là đơn vị tiền tệ của quốc gia nào ở Mỹ La-tinh?
A. Venezuela
B. Bolovia
C. Colombia
D. Costa Rica
Đồng Bolivar là đơn vị tiền tệ của quốc gia nào ở Mỹ La-tinh?
A. Venezuela
B. Bolovia
C. Colombia
D. Costa Rica

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: