Đăng Nhập
Mạng di động nào sau đây sử dụng công nghệ khác với các mạng còn lại?
A. Sfone
B. Viettel
C. Mobiphone
D. Vinaphone
Công nghệ CDMA còn 3 mạng kia dùng GSM
Đâu là bằng chứng khẳng định 2 người nam và nữ chính thức trở thành vợ chồng?
A. Tình yêu
B. Giấy đăng ký kết hôn
C. Đám cưới
D. Con cái
Khi tham gia giao thông, "Đội nón bảo hiểm là ... đối với chúng ta"?
A. Nhiệm vụ
B. Nghĩa vụ
C. Trách nhiệm
D. Sở thích
'Con cáo và tổ ông' là tác phẩm của nhà thơ nào?
A. Nguyễn Khuyến
B. Tố Hữu
C. Nguyễn Thanh Hải
D. Hồ Chí Minh
Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam?
A. 02/03
B. 03/04
C. 03/02
D. 04/02

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: