Đăng Nhập
Gió heo may thường xuất hiện vào mùa nào trong năm?
A. Mùa Xuân
B. Mùa Hạ
C. Mùa Thu
D. Mùa Đông
Đây là một loại gió hơi lạnh và khô xuất hiện vào mùa Thu
Đâu là loại gió vừa hơi lạnh và khô thường xuất hiện vào mùa Thu?
A. Gió bấc
B. Gió mùa Đông Bắc
C. Gió heo may
D. Gió phơn
Loại gió lạnh kèm theo mưa phùn từ Phương Bắc tràn về gọi là gió gì?
A. Gió phơn
B. Gió mậu dịch
C. Gió chướng
D. Gió bấc
Gió Bấc thổi từ hướng nào ?
A. Tây Nam
B. Bắc
C. Đông Nam
D. Đông Bắc
Đới áp cao cận nhiệt đới còn gọi là gì?
A. Vĩ độ ngựa
B. Vĩ độ dê
C. Vĩ độ bò
D. Vĩ độ gấu
là các vĩ độ cận nhiệt đới nằm trong khoảng từ vĩ độ 25 tới vĩ độ 35 ở cả hai bán cầu.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: