logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể bắt đầu co ngắn đóng xoắn diễn ra ở kì nào?

A. Đầu

B. Giữa

C. Sau

D. Cuối

2. Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra bao nhiêu tinh trùng?

A. 1 tinh trùng

B. 2 tinh trùng

C. 3 tinh trùng

D. 4 tinh trùng

3. Rêu là thực vật như thế nào?

A. Chưa có hệ mạch

B. Thụ tinh nhờ gió

C. Thụ tinh nhờ côn trùng

D. Tinh trùng không có roi

4. Quyết là thực vật như thế nào?

A. Chưa có hệ mạch

B. Thụ tinh nhờ nước

C. Tinh trùng không có roi

D. Thụ tinh nhờ côn trùng

5. Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại?

A. Cacbonhydrat

B. Đường đơn

C. Đường đôi

D. Đường ba

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: