Đăng Nhập
Loại vitamin nào hòa tan trong chất béo?
A. Vitamin A
B. Vitamin B
C. Vitamin C
D. Vitamin F
Loại vitamin nào là chất chống lão hóa tốt nhất?
A. C
B. D
C. E
D. F
Con vật nào là biểu tượng của sea game 22 được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2003?
A. Trâu
B. Bò
C. Bồ câu
D. Ngựa
Trâu Vàng. Đây là con vật gắn liền với nền văn minh lúa nước ở Việt Nam nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung.
"Đom Đóm" phát ra ánh sáng để làm gì?
A. Dụ bạn tình
B. Thấy đường bay
C. Tự vệ
D. Săn mồi
Hình lập phương có bao nhiêu cạnh?
A. 4 Cạnh
B. 8 Cạnh
C. 12 Cạnh
D. 16 Cạnh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: