logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tháp Eiffel một biểu tượng mang tính nghệ thuật của thủ đô Paris, bạn cho biết tháp được lấy tên theo?

A. Tên một anh hùng

B. Tên người thiết kế

C. Tên một nhà khoa học

D. Tên một quảng đường

2. 'Con người của nghệ thuật' ở Nhật Bản được gọi là?

A. Maiko

B. Geisha

C. Sumurai

D. Kimono

3. Maiko là người học nghề geisha14 Christopher Columbus được sinh ra tại nước nào?

A. Anh

B. Italy

C. Pháp

D. Đức

4. Bạn cho biết vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng?

A. Lê Hiền Tông

B. Lê Chiêu Tông

C. Lê Thái Tổ

D. Lê Thánh Tông

5. Bạn cho biết Vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất trong thời kỳ trị nước?

A. Lê Hiền Tông

B. Lê Thái Tổ

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: