Đăng Nhập
Đâu là tên một bộ phim hoạt hình của đạo diễn Ngô Mạnh Lân?
A. Mèo Con
B. Chó Con
C. Khỉ Con
D. Heo Con
Cự li chạy tối thiểu trong môn điền kinh là bao nhiêu?
A. 50 m
B. 60 m
C. 80 m
D. 100 m
Ngày lễ tình nhân Valentine đen(14/4) dành cho người cô đơn là phong tục của nước nào?
A. Nga
B. Hàn Quốc
C. Nhật Bản
D. Bỉ
Ngày lễ tình nhân Valentine đen dành cho người cô đơn là phong tục của nước Hàn Quốc, vào ngày nào?
A. 14/2
B. 14/3
C. 14/4
D. 14/5
Ai là tác giả của tác phẩm "Hải thượng y tông tâm lĩnh"
A. Tuệ Tỉnh
B. Lê Hửu Trác
C. Chu Văn An
D. Đặng Văn Ngữ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: