Đăng Nhập
"Quả gì không ở cây nào - Không chân, không cánh, bay cao, chạy dài". Đố bạn biết là quả gì?
A. Kết quả
B. Cây quả
C. Quả banh
D. Hiệu quả
Đâu là tên một loại khăn truyền thống của phụ nữ Kinh Bắc?
A. Khăn bông
B. Khăn mỏ quạ
C. Khăn bàn
D. Khăn chế
Nằm bên dòng sông Đáy, thuộc huyện Thanh Oai, Hà Tây, có một ngôi làng chuyên nghề làm nón. Đố bạn biết tên ngôi làng này là gì?
A. Làng cổ Đường Lâm
B. Làng Vạn Phúc
C. Làng Chuông
D. Làng Thụy Khuê
Đâu là tên một loại trang phục truyền thống của Việt Nam?
A. Áo sơ mi
B. Áo dài
C. Áo len
D. Áo bông
Từ nào sau đây là tên một loại trang phục?
A. Yên
B. Yến
C. Yêm
D. Yếm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: