Đăng Nhập
Họ tên thật của nhân vật Thoại Ngọc Hầu?
A. Trần Văn Thành
B. Nguyễn Văn Thoại
C. Võ Duy Dương
D. Nguyễn Tấn Kiều
Quốc gia Phần Lan nằm ở đâu?
A. Bắc Âu
B. Tây Á
C. Nam Phi
D. Đông Á
Huấn luận viên của đội tuyển Hàn Quốc tại WordCup 2002 là ai?
A. Guss Hidink
B. Van Basten
C. Rodd Gulid
D. Ronald Koeman
Pearl Harbor là tên tiếng Anh của địa danh nào?
A. Thượng Hải
B. Bắc Kinh
C. Trân Châu Cảng
D. Giang Nam
Động Hương Tích thuộc địa phận tỉnh nào nước ta?
A. Quảng Bình
B. Hà Tây
C. Nha Trang
D. Đà Nẵng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: