Đăng Nhập
Hoàng đàn, huê mộc vàng là những tên gọi khác của loài cây nào sau đây?
A. Sưa
B. Xoan
C. Sao
D. Sấu
Nhà hát nào được xem là nhà hát cổ nhất ở Việt Nam hiện nay?
A. Minh Khiêm Đường
B. Tịnh Quan Viên
C. Cửu Tư Đài
D. Duyệt Thị Đường
Cây nào sau đây thuộc họ Đậu?
A. Rau diếp
B. Cỏ ba lá
C. Actiso
D. Hướng dương
"Đàm hoa nhất hiện" là tên gọi khác của hoa gì ?
A. Hoa dâm bụt
B. Hoa hướng dương
C. Hoa quỳnh trắng
D. Hoa thạch thảo
nghĩa là hoa chỉ nở thoáng qua
Đâu không phải là dụng cụ dùng để hút thuốc Lào?
A. Điếu cày
B. Điếu bát
C. Điếu ống
D. Điếu văn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: