logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Hoàng đàn, huê mộc vàng là những tên gọi khác của loài cây nào sau đây?

A. Sưa

B. Xoan

C. Sao

D. Sấu

2. Nhà hát nào được xem là nhà hát cổ nhất ở Việt Nam hiện nay?

A. Minh Khiêm Đường

B. Tịnh Quan Viên

C. Cửu Tư Đài

D. Duyệt Thị Đường

3. Cây nào sau đây thuộc họ Đậu?

A. Rau diếp

B. Cỏ ba lá

C. Actiso

D. Hướng dương

4. "Đàm hoa nhất hiện" là tên gọi khác của hoa gì ?

A. Hoa dâm bụt

B. Hoa hướng dương

C. Hoa quỳnh trắng

D. Hoa thạch thảo

nghĩa là hoa chỉ nở thoáng qua

5. Đâu không phải là dụng cụ dùng để hút thuốc Lào?

A. Điếu cày

B. Điếu bát

C. Điếu ống

D. Điếu văn

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: