Đăng Nhập
Câu lạc bộ nào là Đương kim vô địch V-League năm 2004?
A. GĐT Long An
B. B. Bình Dương
C. HA Gia Lai
D. SHB Đà Nẵng
Câu lạc bộ nào là Đương kim vô địch V-League năm 2003?
A. Cảng Sài Gòn
B. Đồng Tháp
C. B. Bình Dương
D. HA Gia Lai
Câu lạc bộ nào là Đương kim vô địch V-League mùa giải năm 2001 - 2002?
A. Cảng Sài Gòn
B. SL Nghệ An
C. Delta Đồng Tháp
D. HA Gia Lai
Câu lạc bộ nào là Đương kim vô địch V-League mùa giải năm 2000 - 2001?
A. SL Nghệ An
B. Thể Công
C. CA Hà Nội
D. Đồng Tháp
Câu lạc bộ nào là Đương kim vô địch V-League mùa giải năm 1999 - 2000?
A. Thể Công
B. Delta Đồng Tháp
C. SL Nghệ An
D. Hải Quan

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: