Đăng Nhập
Theo quan niệm dân gian,khi đứa trẻ sinh ra được 100 ngày thì gọi là ngày gì?
A. Đầy tuổi ta
B. Đầy tuổi tôi
C. Đầy tháng tôi
D. Đủ tuổi tôi
Trong Hóa học, giấy quỳ khi cho vào dung dịch có tính a xít thì có màu gì?
A. Đỏ
B. Xanh
C. Không đổi màu
D. Hồng
Đâu là từ dùng để nói trẻ bắt đầu học chữ?
A. Vỡ lòng
B. Vỡ bụng
C. Vỡ ý
D. Vỡ lời
Luật Bosman là gì?
A. Đạo luật bóng đá
B. Luật cư trú
C. Luật kinh doanh
D. Đạo luật tị nạn
Nhà toán học Nicolaus Copernicus là người nước nào?
A. Nam Tư
B. Ba Lan
C. Hy Lạp
D. Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: