Đăng Nhập
Từ 'nó' trong câu 'Nó dài dài, màu nâu, hay nheo lại như chói nắng.' là từ loại gì?
A. Quan hệ từ
B. Đại từ
C. Tình thán từ
D. Chỉ từ
Từ nào dưới đây là từ tượng thanh?
A. Kiêu hãnh
B. Xa xăm
C. Khe khẽ
D. Lộn xộn
Câu thơ 'Mà sao nghe nhói ở trong tim!' thuộc loại câu nào?
A. Câu trần thuật
B. Câu nghi vấn
C. Câu cầu khiến
D. Câu cảm thán
Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là?
A. Mĩ
B. Liên Xô
C. Anh
D. Nhật
Đến năm 2002 tổ chức ASEAN gồm bao nhiêu quốc gia?
A. 10
B. 9
C. 8
D. 7

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: