logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 100.000 đồng polymer được phát hành vào năm nào?

A. 2002

B. 2003

C. 2004

D. 2005

2. Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng chất liệu polymer được phát hành vào năm nào?

A. 2003

B. 2004

C. 2005

D. 2006

3. Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng chất liệu polymer được phát hành vào năm nào?

A. 2003

B. 2004

C. 2005

D. 2006

4. Mặt trước của tờ giấy bạc 100 đồng có in hình gì?

A. Hồ Chí Minh

B. Quốc Huy

C. Tháp Phổ Minh

D. Sản xuất nông nghiệp

5. Mặt trước của tờ giấy bạc 200 đồng có in hình gì?

A. Quốc Huy

B. Sản xuất nông nghiệp

C. Khai thác gổ

D. Hồ Chí Minh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: