Đăng Nhập
Sau trung học phổ thông là:
A. Đại học
B. Cao đẳng
C. Trung học chuyên nghiệp
D. Cả 3 ý trên
Một trong những Kỳ Quan Thế Giới ở Ai Cập?
A. Kim Tự Tháp
B. Vườn treo Babylon
C. Vạn Lý Trường Thành
D. Đấu trường La mã
Báo nào chuyên phản ảnh về Công Nghệ Thông Tin ?
A. Khoa học & Đời số
B. Tuổi trẻ
C. Echip
D. Mực Tím
Hãy tính nhẩm 31 x 5 = ?
A. 255
B. 155
C. 125
D. 215
Gang là hợp chất của sắt và 1 lượng nhỏ chất gì ?
A. Nhôm
B. Đồng
C. Cacbon
D. Bạc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: