Đăng Nhập
Ký hiệu "D" cho nốt nhạc nào trong thang cung độ âm nhạc?
A. Đô
B. Rê
C. Mi
D. Fa
Nhà khoa học nước nào đạt giải nobel hóa 2011?
A. Israel
B. Pakistan
C. Mỹ
D. Đức
Củ nào có nhiều lớp nhất trong các củ sau?
A. Cà rốt
B. Khoai tây
C. Hành tây
D. Sắn dây
Để nói một thời điểm quan trọng người ta hay dùng thuật ngữ gì?
A. Giờ A
B. Giờ G
C. Giờ F
D. Giờ S
"Sơn Hậu" là tên vở diễn của loại hình sân khấu nào?
A. Cải Lương
B. Múa rối nước
C. Tuồng
D. Chèo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: