Đăng Nhập
Có câu "hàng săng chết bó chiếu", vậy từ săng có nghĩa là gì?
A. Rau
B. Đay
C. Cói
D. Quan tài?
Nghĩa đen: người đóng quan tài khi chết không có quan tài mà chôn
"Gái quê" là tập thơ của nhà thơ nào?
A. Xuân Diệu
B. Nguyễn Bính
C. Chế Lan Viên
D. Hàn Mặc Tử
Đâu tập thơ duy nhất được xuất bản lúc Hàn Mặc Tử chưa qua đời?
A. Thơ Điên
B. Gái Quê
C. Chơi Giữa Mùa Trăng
D. Thượng Thanh Khí
Chế độ ăn uống không sử dụng thức ăn có nguồn gốc từ động vật gọi là gì?
A. Ăn kiêng
B. Ăn nhịn
C. Ăn chay
D. Ăn mặn
"Vong ưu thảo" là tên khác của một loại cỏ nào?
A. Cỏ may
B. Cỏ gấu
C. Cỏ lồng vực
D. Cỏ huyên
Cỏ huyên là một loại cỏ ăn được người ta cho rằng ăn vào có thể quên tất cả phiền muộn, nên được gọi là vong ưu thảo (cỏ quên sự lo buồn)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: