Đăng Nhập
'Rial' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào?
A. Bahrain
B. Yemen
C. Iran
D. Ấn Độ
'Riel' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào?
A. Campuchia
B. Thái Lan
C. Lào
D. Brunei
'Riggit' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào?
A. Indonesia
B. Malaysia
C. Singapore
D. Thái Lan
'Rupee' là đơn vị tiền tệ đang lưu thông tại quốc gia nào sau đây?
A. Ấn Độ
B. Pakistan
C. Yemen
D. Iraq
'Rupee' là đơn vị tiền tệ đang được phép lưu thông tại quốc gia nào sau đây?
A. Bhutan
B. Madagascar
C. Nam Phi
D. Úc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122406
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: