Đăng Nhập
Không có loại hình xiếc với con vật nào sau đây?
A. Khỉ
B. Voi
C. Nhện
D. Chó
Chim nào báo hiệu mùa xuân?
A. Vành khuyên
B. Quạ
C. Én
D. Đại bàng
Năm 1918 thuộc thế kỷ nào?
A. 18
B. 19
C. 20
D. 21
Đâu là dụng cụ của quản tượng để thuần dưỡng và điều khiển voi nhà?
A. Thương
B. Lao
C. Giáo
D. Đòng
Nhà thơ Hàn Mặc Tử đả từng rao bán thứ gì trong thơ của mình?
A. Gió
B. Thơ
C. Trăng
D. Mây

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: