Đăng Nhập
Theo Hệ đo lường cổ Việt Nam 1 phân bằng bao nhiêu?
A. 0,1cm
B. 1cm
C. 10cm
D. 100cm
Theo hệ đo lường cổ Việt Nam 1 "li" bằng bao nhiêu theo giá trị hiện nay?
A. 1mm
B. 1cm
C. 10mm
D. 10cm
Theo đơn vị đo diện tích ở miền Trung, một mẫu ruộng bằng bao nhiêu mét vuông?
A. 1000 m²
B. 10000 m²
C. 4970 m²
D. 2400 m²
Một "Sào" Trung Bộ bằng bao nhiêu m²?
A. 100 m²
B. 240 m²
C. 320 m²
D. 497 m²
Người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forber bình chọn vào ngày 11/6/2008 là ai?
A. Angelina Jolie
B. Oprah Winfrey
C. Tiger Wood
D. David Backam

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: