Đăng Nhập
Cairo, thủ đô của Ai Cập, theo tiếng Ả Rập, nó có nghĩa là gì?
A. Khải hoàn
B. Phồn vinh
C. Hạnh phúc
D. Phát triển
Vua Maret là vị vua đầu tiên của quốc gia nào?
A. Hy Lạp
B. Ả Rập Xêut
C. Ai Cập
D. Yemen
Kim loại nào được xem là dung môi của kim loại khác?
A. Natri
B. Kali
C. Magie
D. Thủy Ngân
Piano trong tiếng Ý có nghĩa là gì?
A. Thăng trầm
B. Êm dịu
C. Lặng lẽ
D. Du dương
Đà điểu giấu đầu vào cát để làm gì?
A. Ngủ
B. Tránh nắng
C. Trốn kẻ thù
D. Thư giãn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: