logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong lịch sử nước ta ngoài triều trần còn có triều đại nào lập ngôi Thái Thượng Hoàng?

A. Triều Lê

B. Triều Lý

C. Triều Mạc

D. Triều Hậu Lê

2. Loại cầu nào không dùng để đi lại?

A. Cầu Vồng

B. Cầu Rồng

C. Cầu Thê Húc

D. Cầu Tràng Tiền

3. Có câu "Bán gà cho ...." ai?

A. Nhà hàng

B. Cáo

C. Hàng xóm

D. Láng giềng

4. Đâu không phải là môn thể thao?

A. Sumo

B. Chạy vượt rào

C. Phóng lao

D. Kéo lưới

5. Có câu "Miệng câm như ngậm hạt...." gì?

A. Điều

B. Mít

C. Thị

D. Dưa

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: