Đăng Nhập
Trong lịch sử nước ta ngoài triều trần còn có triều đại nào lập ngôi Thái Thượng Hoàng?
A. Triều Lê
B. Triều Lý
C. Triều Mạc
D. Triều Hậu Lê
Loại cầu nào không dùng để đi lại?
A. Cầu Vồng
B. Cầu Rồng
C. Cầu Thê Húc
D. Cầu Tràng Tiền
Có câu "Bán gà cho ...." ai?
A. Nhà hàng
B. Cáo
C. Hàng xóm
D. Láng giềng
Đâu không phải là môn thể thao?
A. Sumo
B. Chạy vượt rào
C. Phóng lao
D. Kéo lưới
Có câu "Miệng câm như ngậm hạt...." gì?
A. Điều
B. Mít
C. Thị
D. Dưa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: