logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngành nào có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất nước ta trong năm 2006?

A. Khai khoáng

B. Dầu thô

C. Nông nghiệp

D. Thủy sản

2. Theo bạn thì cái gì sẽ là 'bức bình phong của Kinh Thành Huế'?

A. Đại nội

B. Khu Văn Lâu

C. Núi Ngự Bình

D. Núi Bân

3. Hãy cho biết tên thật của vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam?

A. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

B. Nguyễn Phúc Bá Thiên

C. Nguyễn Thiên Quang Hòa

D. Nguyễn Quang Thiên Quý

4. Ngoài các dạng rắn, lỏng, khí, trên lý thuyết vật chất còn ở thể nào?

A. Chân không

B. Trung hòa

C. Vô trọng lượng

D. Plasma

5. Cuộc cách mạng Tháng mười Nga vĩ đại xảy ra vào năm nào?

A. 1914

B. 1917

C. 1945

D. 1954

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: