Đăng Nhập
Tại nông thôn Bắc bộ xưa, Thành Hoàng được thờ ở đâu?
A. Chùa
B. Đền
C. Đình
D. Miếu
Nhân vật Trang trong câu: "Trạng chết chúa cũng băng hà" là ai?
A. Trạng Quỳnh
B. Trạng Lường
C. Trạng Lợn
D. Trạng Bùng
Kỳ Sea Game lần thứ 27 năm 2013 sẽ được tổ chức ở đâu?
A. Philippines
B. Myanma
C. Singapore
D. Brunei
Mật của loài vật gì có tên gọi khác là "Hùng đờm"?
A. Cá trắm
B. Cầy hương
C. Gấu
D. Rắn
Đàn Shamisen là nhạc cụ truyền thống của dân tộc nào?
A. Ấn Độ
B. Nhật Bản
C. Hàn Quốc
D. Ka-Dắc-Stan

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: