logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. RiBôXôm được tổng hợp ở đâu?

A. Nhân

B. Nhân con

C. Tế bào

D. Nhân tế bào

2. Ai là tác giả công trình Tháp Bút ?

A. Nguyễn Văn Sáng

B. Nguyễn văn Siêu

C. Nguyễn văn Sang

D. Nguyễn văn Tiến

3. Sông Đồng Nai bắt nguồn từ đâu?

A. Lào Cai

B. Đồng Nai

C. Cao Nguyên Lâm Viên

D. Hà Giang

4. Tên tờ bản đồ đầu tiên của nước ta ?

A. Bản Đồ

B. Hồng Đức

C. ÁtLát

D. Map

5. Ngày Xuân Phân là ngày nào?

A. 21/1

B. 21/2

C. 21/3

D. 21/4

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: