Đăng Nhập
Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm nào?
A. 1974
B. 1975
C. 1976
D. 1977
20 tháng 9 năm 1977
Thủ đô nào lâu đời nhất Đông Nam Á?
A. Hà Nội
B. Băng Cốc
C. Phnom Penh
D. Viên Chăn
Bao nhiêu phần trăm dân số Trung Quốc tham gia xây dựng Vạn Lý Trường Thành?
A. 50 %
B. 60 %
C. 70 %
D. 80 %
Quốc gia nào là quê hương của bia Heiniken?
A. Thụy Điển
B. Thụy Sĩ
C. Ba Lan
D. Hà Lan
Từ nào đúng chính tả tiếng Việt nhất?
A. Chấc phát
B. Chất phát
C. Chất phác
D. Chấc phác

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: