Đăng Nhập
Ngày 20-3 hằng năm được tổ chức Liên Hợp Quốc chọn làm ngày gì?
A. Ngày Môi Trường Thế Giới
B. Quốc Tế Gia Đình
C. Ngày Nước Thế Giới
D. Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc
Đâu là tên một loại bánh?
A. Bèo
B. Bẻo
C. Beo
D. Béo
Có câu "Thuyền đua, lái củng ..." làm sao?
A. Thế
B. Chạy
C. Đua
D. Bơi
Đâu là một món ăn làm từ đậu tương?
A. Bánh đa kê
B. Bánh trôi nước
C. Tào phớ
D. Thạch đen
Trong truyện dân gian thì nhân vật nào thường hỏi "Vì sao con khóc"?
A. Gì ghẻ
B. Ông bụt
C. Mụ phù thủy
D. Bà hoàng hậu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: