logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. 'Ma-Bư' là tên một nhân vật nổi tiếng trong bộ tranh truyện nào?

A. Dấu ấn rồng thiêng

B. Rừng Nauy

C. 7 viên ngọc rồng

D. Nhóc Ma-rư-kô

2. 'FIDE' là tên một nhân vật nổi tiếng trong bộ tranh truyện nào?

A. Xác ướp Ai Cập

B. Thám tử lừng danh

C. Những người bạn

D. 7 viên ngọc rồng

3. 'Ca-lích' là con trai của ai trong truyện '7 viên ngọc rồng'?

A. Ca-đíc

B. Sôn-gô-ku

C. Kakalốt

D. Kri-lin

4. Sôn-Gô-Tên là em trai của ai trong bộ tranh truyện '7 viên ngọc rồng'?

A. Sôn-Gô-Ku

B. Sôn-Gô-Han

C. Bum-ma

D. Ca-lích

5. Sôn-Gô-Han là anh trai của ai trong bộ tranh truyện '7 viên ngọc rồng'?

A. Sôn-Gô-Ku

B. Ka-ka-lôt

C. Sôn-Gô-Tên

D. Ca-đíc

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: