logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quả nào sau đây hạt có râu?

A. Cốc

B. Chôm chôm

C. Mít

D. Bơ

2. Người ta thường lấy da con gì sau đây để làm mặt trống?

A. Da mèo

B. Da Heo

C. Da Trâu

D. Da Chó

3. Loài hoa nào được nhắc đến trong bài hát "Biết ơn chị Võ Thị Sáu"?

A. Hoa Mai

B. Hoa Cúc

C. Hoa Gạo

D. Hoa Lê-Ki-Ma

4. "Bát Trân" là tên gọi của cái gì?

A. Tám bức tranh quý

B. Tám loại thuốc quý

C. Tám loại đá quý

D. Tám món ăn quý

5. Ai là người đại diện chính thức cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hào Ký hiệp định Pa-ri 27/1/1973?

A. Nguyễn Duy Trinh

B. Nguyễn Thị Bình

C. Lê Đức Thọ

D. Xuân Thủy

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: