Đăng Nhập
Jerusalem là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Italy
B. Iran
C. Iraq
D. Israel
Rome là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Indonesia
B. Jamaica
C. Jordan
D. Italy
Kingston là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Jamaica
B. Jordan
C. Italy
D. Indonesia
Amman là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Iran
B. Iraq
C. Jamaica
D. Jordan
Astana là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Kyrgystan
B. Kazakhstan
C. Kuwait
D. Kenya

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: