Đăng Nhập
Bộ phim nào của Việt Nam đã giành giải do khán giả bình chọn tại liên hoan phim Pusan (Hàn Quốc)?
A. Áo Lụa Hà Đông
B. Chung Một Dòng Sông
C. Đất và Người
D. Cảnh Sát Hình Sự
Đoàn ca do ai sáng tác?
A. Văn Cao
B. Hoàng Hà
C. Trần Tiến
D. Quốc Trung
Câu thơ sau nằm trong bài thơ nào: "Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều"...
A. Đất Nước
B. Tây Tiến
C. Việt Bắc
D. Đồng Chí
Ngày tháng năm thành lập Mặt trận Việt Minh?
A. 19-5-1940
B. 19-5-1941
C. 19-5-1942
D. 19-5-1943
Năm k‎í kết hiệp định Giơ ne vơ chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương?
A. 1950
B. 1952
C. 1954
D. 1956

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: