logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Bộ phim nào của Việt Nam đã giành giải do khán giả bình chọn tại liên hoan phim Pusan (Hàn Quốc)?

A. Áo Lụa Hà Đông

B. Chung Một Dòng Sông

C. Đất và Người

D. Cảnh Sát Hình Sự

2. Đoàn ca do ai sáng tác?

A. Văn Cao

B. Hoàng Hà

C. Trần Tiến

D. Quốc Trung

3. Câu thơ sau nằm trong bài thơ nào: "Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều"...

A. Đất Nước

B. Tây Tiến

C. Việt Bắc

D. Đồng Chí

4. Ngày tháng năm thành lập Mặt trận Việt Minh?

A. 19-5-1940

B. 19-5-1941

C. 19-5-1942

D. 19-5-1943

5. Năm k‎í kết hiệp định Giơ ne vơ chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương?

A. 1950

B. 1952

C. 1954

D. 1956

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: