Đăng Nhập
Tháng 3 có bao nhiêu ngày?
A. 28
B. 29
C. 30
D. 31
Ở Thái Bình có lễ hội gì sau đây?
A. Hội Yết Kiêu
B. Hội Đình Bảng
C. Hội Chùa Thầy
D. Hội Chùa Keo
Ở Đông Nam Á hiện nay, có bao nhiêu quốc gia còn có vua trị vì?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Thái Lan, Campuchia, Brunei, MalaysiaMalaysia là một Liên bang Quân chủ theo bầu cử lập hiến . Nguyên thủ quốc gia Liên bang Malaysia là Yang di-Pertuan Agong, thường được gọi là Vua Malaysia. Yang di-Pertuan Agong được bầu với nhiệm kỳ 5 năm trong số 9 người thừa kế các Quốc vương Hồi giáo của các bang Malay; 4 bang kia, theo chế độ Thống đốc, không tham gia vào việc lựa chọn ngôi vua.
Bánh "Phu Thê" người ta thường gói bằng lá gì?
A. Lá Cọ
B. Lá Dừa
C. Lá Chuối
D. Lá Sắn
"Á Căn Đình" là tên gọi cũ phiên âm tiếng Hán của quốc gia nào?
A. Argentina
B. Hàn Quốc
C. Nhật Bản
D. Arập Xêut

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: