Đăng Nhập
Dâm Dàm là tên gọi của hồ nào thời phong kiến Lý - Trần?
A. Hồ Tây
B. Hồ Hoàn Kiếm
C. Hồ Giảng Võ
D. Hồ Trúc Bạch
Còn có tên gọi nữa là Đầm sương mù
Loại nước nào sau đây có vị chua nhất?
A. Nước đường
B. Nước lạnh
C. Nước tương
D. Nước dấm
Loại nước nào sau đây có vị mặn?
A. Nước chanh
B. Nước trái cây
C. Nước tương
D. Nước lọc
Dân số thế giới đạt mốc 5 tỷ người vào năm nào?
A. 1985
B. 1986
C. 1987
D. 1988
Đến năm 2000, dân số thế giới đạt 6 tỷ người
Dầu mõ được phân chia theo hàm lượng chất gì có trong đó?
A. A xít béo
B. Lưu huỳnh
C. Sáp
D. Khoáng kim loại
Dựa vào hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu mõ mà người ta chia ra là dầu ít lưu huỳnh (< 0,5%), có lưu huỳnh (0,5%-2%), nhiều lưu huỳnh (>2%)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: