Đăng Nhập
"Có công mài sắt, có ngày ..." làm sao ?
A. Nên kim
B. Nên người
C. Nên xà beng
D. Thành kim cương
'Có tiền mua tiên cũng được' thuộc thể loại văn học nào?
A. Thành ngữ
B. Tục ngữ
C. Ca dao
D. Vè
"Con có cha như nhà có nóc, con không cha như ... đứt đuôi", trong dấu ba chấm là con gì?
A. Vịt
B. Bò
C. Thằng lằn
D. Nòng nọc
"Con hư tại mẹ, cháu hư tại ..." ai ?
A. Ba
B. Bà
C. Ông
D. Trời
"Trẻ cậy cha, già cậy..." ai?
A. Cháu
B. Con
C. Vợ
D. Chắt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: