logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Kiểu chữ số '0, 1 , 2, 3,..., 7 ,8, 9" bắt nguồn từ đâu?

A. Châu Âu

B. Trung Quốc

C. Nam Á

D. Tây Á

Đây là kiểu số Arab được người Arab truyền từ Ấn Độ vào Châu Âu

2. Giấy chứng minh thư do cơ quan nào cấp?

A. Quân đội

B. Công an

C. Tòa án

D. Viện kiểm sát

3. Chứng minh nhân dân được cấp cho công dân Việt Nam tuổi từ bao nhiêu trở lên?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4. Tài liệu phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã hoàn thành và tài liệu thông tin ban đầu của quản lý gọi là gì

A. Chứng thư

B. Chứng thực

C. Chứng từ

D. Chứng nhận

5. Đâu không phải là tên một loại cỏ?

A. Cỏ gà

B. Cỏ voi

C. Cỏ gấu

D. Cỏ lợn

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: