Đăng Nhập
An-bum ca nhạc nào của Michael Jackson là An-bum bán chạy nhất trong lịch sử?
A. Bad
B. Thriller
C. Dangerous
D. Black or white
Lông của con vật nào sau đây thường được dùng làm chổi lau nhà?
A. Chó
B. Chuột
C. Gà
D. Thỏ
Nhân vật nữ chính trong phim điện ảnh Mỹ "Salt" do ai thủ vai?
A. Angelina Jolie
B. Jenifer Aniston
C. Sandra Bullok
D. Nicole Kidman
Đảo Rều, nơi nuôi khỉ để nghiên cứu từ năm 1962 thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Ngãi
B. Quảng Ninh
C. Quảng Bình
D. Quảng Nam
Thứ nào sau đây không có vị ngọt?
A. Mật
B. Dưa muối
C. Mía
D. Mạch nha

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122405
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: