Đăng Nhập
Thuyết Tam Nông bao gồm:
A. Nông nghiệp,nông dân,nông cụ
B. Nông dân,nông cụ,nông sâu
C. Nông nghiệp,nông dân,nông thôn
D. Nông thôn,nông dân,nông cụ
Tam nông gồm:Nông nghiệp,nông dân,nông thôn
Sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam hợp thành sông gì?
A. Sông Đuống
B. Sông Thái Bình
C. Sông Hồng
D. Sông Cả
trên internet
Con vật được nhân bản vô tính đầu tiên?
A. ếch
B. cừu
C. thỏ
D. khỉ
Chương trình ai là triệu phú
Cao uỷ Liên hợp quốc về vấn đề tị nạn?
A. UNHRC
B. UNHCR
C. UNHSV
D. UNHVS
internet
Tác phẩm nào sau đây không thuộc tứ đại danh tác của Trung Hoa
A. Tây du ký
B. Hồng lâu mộng
C. Tam quốc diễn nghĩa
D. Binh pháp tôn tử và 36 mưu kế
Tứ đại danh tác bao gồm:Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán TrungTây du kí của Ngô Thừa ÂnThủy Hử của Thi Nại AmHồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: