logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Vị Giáo Hoàng đầu tiên là ai?

A. Thánh Peter

B. Thánh Paul

C. Thánh John

D. Thánh Marc

2. Chùa Vàng nằm ở quốc gia nào?

A. Thái Lan

B. Ấn Độ

C. Trung Quốc

D. Myanmar

3. Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?

A. Malaysia

B. Singapore

C. Indonesia

D. Brunei

4. Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?

A. Panama

B. Niger

C. Lesotho

D. Canada

5. Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?

A. Colombia

B. Cuba

C. Mexico

D. Mông Cổ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: