Đăng Nhập
Cột cờ quốc gia Lũng Cú - Hà Giang được đặt trên núi gì?
A. Núi Ngọc
B. Núi Rồng
C. Núi Mây
D. Núi Gió
Nguyễn Tuân đã so sánh màu nước biển ở đảo nào nó xanh như màu áo Kim Trọng?
A. Đảo Cồn Cỏ
B. Đảo Cô Tô
C. Đảo Cát Bà
D. Đảo Cồn Nổi
Ký Đảo Cô Tô của Nguyễn Tuân
Thổ dân Mao-ri được coi là thổ dân của nước nào?
A. Úc
B. New ZeaLand
C. Me-Ci-Cô
D. Chi-Lê
"Ăn quả nhớ kẻ ..." làm gì?
A. Chặt cây
B. Trồng cây
C. Hái quả
D. Bẽ cây
Bạch mã là ngựa màu gì?
A. Đen
B. Nâu
C. Trắng
D. Vàng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: