Đăng Nhập
Nước nào sau đây không thuộc liên hiệp Vương quốc Anh?
A. Ireland
B. Scotland
C. Wales
D. Anh
Người đầu tiên đặt chân đến Nam cực là người nước nào?
A. Nam Phi
B. Mỹ
C. Canada
D. Na Uy
Vương quốc Ba Tư ngày xưa là quốc gia nào ngày nay?
A. Iran
B. Iraq
C. Kuwait
D. Qatar
Chuyện tình của Romeo & Juliette xảy ra tại thành phố nào của Italia?
A. Venice
B. Rome
C. Verona
D. Florence
Quốc gia nào có người phát minh ra diêm đầu tiên?
A. Bỉ
B. Áo
C. Nga
D. Thụy Điển

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: