Đăng Nhập
Nhà văn Andersen là người nước nào?
A. Nga
B. Anh
C. Ý
D. Đan Mạch
Người ta thưởng bỏ bộ phận nào của cá do nó có vị đắng?
A. Vảy
B. Vây
C. Mật
D. Mang
Dân gian có câu "Sẩy chân con hơn sẩy..."?
A. Tay
B. Mắt
C. Mủi
D. Miệng
Đâu là một nguyên âm?
A. I
B. K
C. L
D. M
Đội bóng nào đã toàn thắng sau vòng bảng của ERRO 2012?
A. Tây Ban Nha
B. Bồ Đào Nha
C. Đức
D. Anh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: