Đăng Nhập
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế viết tắt là gì?
A. FAO
B. IAEA
C. IMF
D. NASA
Sông Đa-nuýp là sông dài thứ hai ở châu Âu(sau sông Volga ở Nga). bắt nguồn tại Quốc Gia nào?
A. Áo
B. Đức
C. Ý
D. Ukraina
Ai được coi là "cha đẻ" của vật lý hạt nhân?
A. Davy
B. Rutherford
C. Enrico Fermi
D. Marie Curie
Ernest Rutherford (1871 - 1937) là một nhà vật lý người New Zealand hoạt động trong lĩnh vực phóng xạ và cấu tạo nguyên tử. Ông được coi là "cha đẻ" của vật lý hạt nhân; sau khi đưa ra mô hình hành tinh nguyên tử để giải thích thí nghiệm trên lá vàng[1] Ông khám phá ra rằng nguyên tử có điện tích dương tập trung trong hạt nhân rất bé,[2] và từ đó đi đầu cho việc phát triển mẫu Rutherford, còn gọi là mẫu hành tinh của nguyên tử. Nhờ phát hiện của mình và làm sáng tỏ hiện tượng tán xạ Rutherford trong thí nghiệm với lá vàng mà ông được giải Nobel hóa học vào năm 1908. Ông được mọi người công nhận trong việc phân chia nguyên tử vào năm 1917 và đứng đầu thí nghiệm "tách hạt nhân" đầu tiên với hai sinh viên mà ông hướng dẫn, John Cockcroft và Ernest Walton vào năm 1932.
Bài thơ nào sau đây không phải là của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương?
A. Bánh trôi nước
B. Mắng học trò dốt
C. Qua đèo Ngang
D. Đánh đu
Đơn vị tiền tệ của Thụy Điển là gì?
A. Euro
B. Krone
C. Zloty
D. Schilling

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: